Проекти

Съобщение

На 29.08.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С06 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Прессъобщение

На 27 юни 2022 г., в заседателната зала на административната сграда на Комуна Градинари (Румъния) се проведе заключителна пресконференция по проект: „СоБи - Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефектив

Пълна информация
Прессъобщение

информация за проекта по Красива България 2022

Пълна информация
Съобщение

На 24.02.2022 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № 4 към Договор № BG05FMOP001-5.001-0064-С04 /Договора/ на основание чл. 7 от Общите условия към Договора по Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ по

Пълна информация
Съобщение

Община Бяла възнамерява да подаде проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция „Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ /

Пълна информация
Съобщение

На 30.10.2020 г. Община Бяла подписа Допълнително споразумение № ФС01-1272/28.10.2020 г. към Договор за финансиране № ФС01-0437/23.04.2020 г. /Договор/ с Агенция за социално подпомагане /АСП/ по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Бяла, облас

Пълна информация
Обява

Община Бяла стартира изпълнението на проект, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от дъ

Пълна информация
Община Бяла започна изпълнението на проект за рекултивация на старото депо за отпадъци

Проектът е на обща стойност 1 438 300,66 лв., и е съвместно съфинансиран от ЕФРР (с 1 222 555,56 лв.) и от Държавния бюджет на Република България (с 215 745,10 лв.).

Пълна информация