Добре дошли в
Община Бяла

 

Димитър Славов Кмет на Община Бяла
Димитър Славов
Информация
Виж повече
Планове и стратегии
Виж повече
Политика за прозрачност
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Общ устройствен план
Виж повече
Административни услуги
Виж повече
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023
Информация за борба с COVID-19
ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ И ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Проект: „Грижа в дома в Община Бяла, област Русе“
Спри горските пожари!
Плащане на местни данъци и такси
РСУО
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 ЮЛИ 2021 (Архив)
Избори за НС 2022
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02 АПРИЛ 2023 г. (АРХИВ)
Преброяване 2021
Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.
Трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A 2014-2020
Избори за народно събрание 2021 (архив 04.04.21 г.)
Община Бяла в youtube