Общински съвет

Състав

Мариан Антонов
Мариан Петров Антонов

Председател ОС

ПП ГЕРБ

Виктор Йорданов
Виктор Маргаритов Йорданов

Зам. председател

ПП ГЕРБ

Васил Кърчев
Васил Димитров Кърчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Владимир Карадемирев
Владимир Иванов Карадемирев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Анелия Михнева
Анелия Георгиева Михнева

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Диян Донев
Диян Янков Донев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Иванка Маринова
Иванка Стефанова Маринова

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Кристиан Ангелов
Кристиан Атанасов Ангелов

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Магдален Славчев
Магдален Колев Славчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ