Общински съвет

Комисии

Наименование
Постоянна комисия по бюджет, финанси и еврофондове
Председател
Мирослав Кънчев
Зам-председател
Членове Димитър Върбанов; Айлян Карамехмедова; Красимира Пенева; Димитър Брашнаров;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
Председател
Павлин Нунев
Зам-председател
Членове Виктор Йорданов; Георги Дяков; Айлян Карамехмедова; Пламен Маринов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности
Председател
Владимир Карадемирев
Зам-председател
Членове Васил Кърчев; Евелина Кожухарова; Силвия Панайотова; Димитър Брашнаров;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, молби и жалби и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Председател
Иванка Маринова
Зам-председател
Членове Виктор Йорданов; Диян Донев; Милен Асенов; Пламен Маринов;
- - -
Наименование
Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие, гори и екология
Председател
Силвия Панайотова
Зам-председател
Членове Димитър Върбанов; Георги Дяков; Милен Асенов; Красимира Пенева;
- - -