Лесопарк Бяла

На 7 км от гр. Бяла в посока Попово се намира Лесопарк „Беленска гора“ – обособена зона за отдих и почивка. Характеризира се с приятна природна среда с разнообразна  растителност, многообразни дървесни видове, с хижи достъпни за туристи и организирани ловци. Ловното стопанство обхваща териториите на Бяла и съседните общини: Борово, Ценово и Две могили. Местните ловни сдружения полагат ежедневни грижи за опазване биоразнообразието на горските обитатели и за развитието на ловно-рибарския спорт. Също така, на територията на парка има заведение, където може да похапнете вкусно сред горската природа, а за децата има люлки и детски кът.

Долното течение на р. Янтра, което е на територията на община Бяла, образува меандри, които са особено живописни при гр. Бяла. По поречието на реката има чудесни предпоставки за развитие на риболовен туризъм и водни спортове. Когато реката е в пълноводен цикъл, ежегодно се провеждат състезания по кану каяк.