Покана

 

ПОКАНА 

 

 

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе уведомява      обществеността, че със Заповед № 4-95-00-558 от 07.11.2023 г. Областният управител на област Русе свиква първо заседание на новоизбрания Общински съвет Бяла.

Поканваме жителите и гостите на общината да присъстват на заседанието, на което ще положат  клетва новоизбраните общински съветници, Кметът на Община Бяла и кметовете на кметства

на

10.11.2023 год. (петък)

от 11.00 часа

в НЧ Трудолюбие 1884” гр. Бяла.