Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс  на 28.11.2023г. и 29.11.2023г. във в.ф. 54800-Национална гвардейска част, гр. София за приемане на военнна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

         1. Със заповед № РД-322/28.07.2023г., на Командира на Националната гвардейска част са обявени 80(осемдесет) вакантни длъжности  за войници в Националната гвардейска част-военно формирование 54 800-гр. София,  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство.

         3. Срок за подаване на документите-03.11.2023г.

 

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889 756 330

 

 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_za_publ.fr11.pdf

 

11.09.2023 10:30