МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

СЪОБЩЕНИЯ

КОНСУЛТАЦИИ

ЗАПОВЕДИ

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ 

  • Активно избирателно право

 

 

  • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес

 

 

  • Гласуване на избиратели с увреждания