Съобщение

Относно по чл.62а, ал.2, във връзка с чл.75 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително No 11590643/30.08.2011 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решение No 2279/14.11.2017 г. – тръбен кладенец - "ТК -Джи Ти Ей Петролиум-Бяла". 

Изтегли тук