Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба No3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че на територията на община Бяла, съгласно графика на ОД „ Земеделие“ - Русе за месец май ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника както следва: 

С. Стърмен - 03.05.2023г. /Стопански двор/ С. Пейчиново - 17.05.2023г. /Стопански двор/ С. Ботров – 18.05.2023г. /Стопански двор/