Обява

 

за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс

 

         1. Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на  министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни граждани и да нямат друго гражданство, да притежават образование, съответстващо на длъжността, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст.

        3. Кандидатите могат да заявят до три длъжности за заемане, като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования.

        4. Срок за подаване на документите-28.07.2023г. 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината

телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/dr-vms-05.04.23.pdf

 

 

07.04.2023 15:35