Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници  във военни формирования от  Военновъздушните сили за приемане на служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

         1. Със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на  комадира на Военновъздушните сили са обявени 88(осемдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

                         -за в.ф. 28000- Граф Игнатиево, 32040-Крумово и 36150-Ст. Загора-32(тридесет и две) длъжности.

                         -за в.ф. 34420-Костинброд, 34630- Божурище и 24900-София-37(тридесет и седем) длъжности.

                         -за в.ф. 26030- Безмер-11 (единадесет) длъжности.

                         -за в.ф. 26720- Черноморец и 36780-Шабла-8 длъжности.

         2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да имат средно или по-високо образование, да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, В конкурса могат да участват и лица, изпълнявали военнна служба, ако не са били освободени по дисциплинарен ред, ако към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст за съответното военно звание. И кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба.

        3. Срок за подаване на документите-07.04.2023г. 

 

За контакт и информация за конкурса: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет-Община Бяла

гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф” I №3, телефон: 0889 756 330 


 

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-24.02.23.pdf

 

 

13.03.2023 17:44