Съобщение

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба No3 от 03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, 

Ви уведомяваме, че на територията на община Бяла, съгласно графика на ОД „ Земеделие“ - Русе за месец февруари ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника през месец ноември 2020 г. ще се проведат технически прегледи на земеделската и горска техника, както следва: 

,, 

Град Бяла – 20.02.2023г. /местност Катарае/ 

За повече информация: инж. Йордан Терзиев, 0879811126 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

Изтегли тук