Съобщение

 

ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

 

7100 Бяла, обл. Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34, 

е-mail: byala.rs@byala.bg   


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 12.01.2023 г. Община Бяла подписа Договор за съвместна дейност /Договора/ с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика  по проект „Закупуване на нов автомобил за разнос на храна в Община Бяла“ на Община Бяла, Област Русе по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.

Основната цел на проект „Закупуване на нов автомобил за разнос на храна в Община Бяла“ на Община Бяла ще е подпомагането на  социалната дейност в Общината чрез закупуването на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“. Проектът ще се реализира на територията на Община Бяла, област Русе. Автомобилът ще се използва за разнос на порциите топла храна на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и за разнос на порциите топъл обяд по проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Предметът на Договора е съвместната дейност между Фонд „Социална закрила“ и Бенефициента - Община Бяла за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проект „Закупуване на нов автомобил за разнос на храна в Община Бяла“. Срокът за изпълнение на дейностите по Договора е до 30.11.2023 г. 

За изпълнението на проекта Фонд „Социална закрила“ ще финансира средства в размер на 32 400 /тридесет и две хиляди и четиристотин/ лева с ДДС.  

Изпълнението на проекта ще доведе до реализирането на следните очаквани резултати:

- подобрена работна среда и повишаване на мотивацията за обслужващия персонал;

- финансиране за закупуването на автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж. Със закупуването на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна ще се подпомогне социалната дейност в Община Бяла. Автомобилът ще се използва за разнос на порциите топла храна на потребителите на социалната услуга „Домашен социален патронаж“ и за разнос на порциите топъл обяд по проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027;

- по-сигурна, по-бърза и навременна доставка на храната по домовете на потребителите. 

               /п/

 

ДИМИТЪР СЛАВОВ

Кмет на Община Бяла,

Област Русе