Обява за подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“

 

д-1 Обява подбор – Педиатър Заявление  Автобиография Обява – педиатър д-3 Обява подбор- Педиатър, гинеколог Заявление Автобиография Обява – педиатър, гинеколог д-4 Обява подбор – Периатър, гинеколог, юрист Заявление Автобиография Обява – педиатър, гинеколог, юрист д-5 Обява подбор- Педиатър Заявление Автобиография Обява – педиатър д-7 Обява подбор – Домакин-счетоводител Заявление Автобиография Обява – домакин-счетоводител  Сподели