Съобщение

 

Със Заповед на Министъра на здравеопазването, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, е обявена грипна епидемия на територията на Република България, като се въвеждат противоепидемични мерки и за преустановяване на учебните занятия в училищата в този период.   Община Бяла уведомява учениците и техните родители, че със Заповед на Кмета на общината са обявени за неучебни за училищата на територията на общината и следващите 2 дни,  поради което преустановяването на учебните занятия се удължава до 13 март 2020 г. включително.  

Децата също няма да посещават детските градини  на територията на общината в ограничителния превантивен период до 13 март 2020 г. включително.

Препоръчва се в този период да бъдат преустановени масови мероприятия, включително спортни и културни.    

 

06.03.2020 г.