Обява данък 2016г.

 

Община Бяла, област Русе, обявява, че с цел повишаване събираемостта на местни данъци и такси в началото на 2016 г. ще бъдат раздадени 5 (пет) предметни награди на обща стойност до 1600 лева. Участие в инициативата на Община Бяла могат да вземат само физическите лица, заплатили в срока от 01.02.2016 г. до 03.05.2016 г. всички, посочени по-долу данъци и такси, дължими към Община Бяла: –   данък върху недвижимите имоти; –   данък върху превозните средства и –   такса за битови отпадъци. Печелившите участници ще бъдат определени чрез публичен жребий от комисия, назначена от Кмета на Община Бяла, в присъствието на нотариус измежду всички физически лица, заплатили в срока от 01.02.2016 г. до 03.05.2016 г. всички, посочени по-горе данъци и такси. ДИМИТЪР СЛАВОВ Кмет на Община Бяла област Русе Сподели