Процедура за избор на финансова/кредитна институция,  която да предостави дългосрочен заем на Община Бяла (18.04.2018 г.)

С настоящото съобщение, Ви уведомяваме, че е открита Процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен заем на Община Бяла.

Пълeн, неограничен и безплатен достъп до документацията за участие се осигурява на интернет страницата на Община Бяла.