Съобщение относно COVID-19 от 02.04.2020 г.

ОБЩИНА БЯЛА уведомява обществеността, че МБАЛ „Юлия Вревска-Бяла“ ЕООД в гр.Бяла с ЕИК 117500566 е сред определените от Министерство на здравеопазването лечебни заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, в тази връзка е открита дарителска сметка.

 

Събраните средства ще се използват за закупуване на лични предпазни средства, дезинфектанти, медицинска апаратура, медикаменти и консумативи за превенция и лечение на COVID-19.

 

Дарения могат да се направят чрез

Набирателната сметка с титуляр МБАЛ ”ЮЛИЯ ВРЕВСКА-БЯЛА” ЕООД:

 

IBAN: BG68RZBB91551011915264

BIC: RZBBBGSF

РайфазенБанк /България/ ЕАД – офис Бяла.

Основание за плащане: дарение

Валута: Лева / BGN

 

От обявяване на извънредното положение на територията на цялата страна с Решение на Народното събрание на Република България относно разрастващата се пандемия COVID-19 от 13 март до сега Община Бяла и МБАЛ ”ЮЛИЯ ВРЕВСКАБЯЛА” ЕООД сме получили дарения от:

 “Б- КОНТАКТ” ООД – гр.Бяла – 6012 кг. Натриев хипохлорит (белина) за дезинфекция на открити обществено-достъпни места.

 Екип на Катедрата по “Телекомуникации” към Русенски университет – 50 броя предпазни шлема за нуждите на медицинските работници.

 

Отправяме АПЕЛ към бизнеса и населението да подкрепим МБАЛ ”ЮЛИЯ ВРЕВСКАБЯЛА” ЕООД в борбата срещу COVID-19.

 

Защото САМО ЗАЕДНО, както сме го правили много пъти можем да успеем да вдъхнем сила и вяра, както и да дадем надежда!

 

БЛАГОДАРИМ ВИ!

 

И ОТНОВО ВИ НАПОМНЯМЕ ДА НЕ СЕ СЪБИРАТЕ ПО ГРУПИ, ДА НЕ НАПУСКАТЕ ДОМОВЕТЕ СИ БЕЗ ВАЖНА ПРИЧИНА! СПАЗВАЙТЕ ОБЯВЕНИТЕ МЕРКИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, ЗА ДА БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!