Обяви

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация гр.Бяла

Изтегли (DOC, 38KB) Сподели

 

02.09.2020 18:43

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла

Изтегли (DOC, 39KB) Сподели

 

02.09.2020 18:43

Обява: Конкурс за длъжността Началник отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр.Бяла

Изтегли (DOC, 40KB) Сподели

 

02.09.2020 18:44

Обява: публичен търг с тайно наддаване на 27.02.2017 г.

Изтегли (DOC, 71KB) Сподели

 

02.09.2020 18:44

Заповед № 11-75 от 07.02.2017 г. – търг за продажба на стояща дървесина

Изтегли (PDF, 1.74MB)   Образци Документация Сподели

 

02.09.2020 18:44

Конкурс за държавен служител – началник отдел БТГРН

Изтегли (DOC, 39KB) Сподели

 

02.09.2020 18:44

Обява главен експерт

Изтегли (DOC, 38KB) Сподели

 

02.09.2020 18:45

Заповед № РД 11 – 374 от 01.08.2016 г.

Сподели

02.09.2020 18:45