Обяви

Обява

Изтегли (DOC, 44KB) Сподели

 

02.09.2020 18:37

Обява: Конкурс за длъжността “Директор” на исторически музей – гр. Бяла

Изтегли (DOC, 51KB)   Приложение: Заявление образец. Сподели

 

02.09.2020 18:38

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Служител по сигурността на информацията, Управление при кризи и Отбранително-мобилизационна подготовка в Общинска администрация гр.Бяла

Изтегли (DOC, 39KB) Сподели

 

02.09.2020 18:38

Обява

Изтегли (DOC, 68KB) Сподели

 

02.09.2020 18:38

Обява

Изтегли (DOC, 64KB) Сподели

 

02.09.2020 18:39

Обява

Изтегли (PDF, 597KB) Сподели

 

02.09.2020 18:39

Обява

Изтегли (DOC, 88KB) Сподели

 

02.09.2020 18:39

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

Изтегли (PDF, 1.65MB)   Приложения: Документация  за участие в търг тайно наддаване на стояща дървесина ОБЕКТ 3; Карнет-опис отдел 326м Карнет-опис отдел 317у; Карнет-опис отдел 178с; Карнет-опис отдел 178б1; Карнет-опис отдел 111п; Карнет-опис отдел 53г; Карнет-опис отдел 20щ1; Карнет-опис отдел 64и; Карнет-опис отдел 64к; Карнет-опис отдел 64щ; Карнет-опис отдел 64ю; Карнет-опис отдел 77е. Сподели

 

02.09.2020 18:39