Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
6 / 27.02.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
5 / 30.01.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
4 / 27.12.2019 11:00
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
3 / 10.12.2019 12:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
2 / 28.11.2019 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
1 / 11.11.2019 09:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -