Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
14 / 30.07.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
13 / 15.07.2020 12:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
12 / 29.06.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
11 / 11.06.2020 12:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
10 / 29.05.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
9 / 07.05.2020 13:30
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
8 / 28.04.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
7 / 26.03.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
6 / 27.02.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -