Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
82 / 12.10.2023 12:30
Дневен ред   Ivo-DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
81 / 27.09.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.09.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
80 / 14.09.2023 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
79 / 31.08.2023 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie-1-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
78 / 29.08.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.08.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
77 / 27.07.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-27.07.23g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
76 / 24.07.2023 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
75 / 29.06.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.06.23g.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
74 / 09.06.2023 16:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -