Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
22 / 29.12.2020 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
21 / 10.12.2020 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
20 / 30.11.2020 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
19 / 29.10.2020 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
18 / 06.10.2020 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-I-RAZPREDELENIE.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
17 / 29.09.2020 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-2-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
16 / 27.08.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
15 / 11.08.2020 12:30
Дневен ред   Дневен ред на извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
14 / 30.07.2020 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -