Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
30 / 09.06.2021 12:30
Дневен ред   Dneven-red-izv.zased.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
29 / 28.05.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.05.21g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
28 / 29.04.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
27 / 30.03.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
26 / 09.03.2021 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-1-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
25 / 25.02.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
24 / 03.02.2021 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
23 / 28.01.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.docx
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
22 / 29.12.2020 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -