Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
38 / 29.11.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.11.21g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
37 / 03.11.2021 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-1-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
36 / 29.10.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.10.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
35 / 27.09.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.09.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
34 / 30.08.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.08.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
33 / 30.07.2021 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.07.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
32 / 29.06.2021 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.06.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
31 / 17.06.2021 12:35
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
30 / 09.06.2021 12:30
Дневен ред   Dneven-red-izv.zased.pdf
Решения
Материали за обсъждане
- - -