Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
50 / 28.04.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.04.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
49 / 15.04.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
48 / 31.03.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.03.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
47 / 25.03.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
46 / 23.02.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.02.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
45 / 17.02.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
44 / 11.02.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
43 / 28.01.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.01.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
42 / 07.01.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-2-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -