Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
58 / 07.09.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
57 / 29.08.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.08.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
56 / 08.08.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
55 / 28.07.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.08.21g-.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
54 / 04.07.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
53 / 24.06.2022 17:00
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.06.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
52 / 30.05.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.05.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
51 / 13.05.2022 12:30
Дневен ред   1652368630215_DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
50 / 28.04.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.04.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -