Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
70 / 07.04.2023 12:30
Дневен ред   Дневен ред - извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
69 / 30.03.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.03.23g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
68 / 10.03.2023 12:30
Дневен ред   Дневен ред - извънредно заседание
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
67 / 28.02.2023 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.02.23g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
66 / 31.01.2023 13:30
Дневен ред   Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
65 / 13.01.2023 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
64 / 23.12.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.12.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
63 / 08.12.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
62 / 25.11.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.11.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -