Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
65 / 13.01.2023 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
64 / 23.12.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.12.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
63 / 08.12.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
62 / 25.11.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.11.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
61 / 31.10.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.10.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
60 / 14.10.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
59 / 29.09.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.09.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
58 / 07.09.2022 12:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-izvnredno-zasedanie.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
Видео
№/Дата
57 / 29.08.2022 13:30
Дневен ред   DNEVEN-RED-m.08.22g.doc
Решения
Материали за обсъждане
- - -