Общински съвет

Състав

Магдален Славчев
Магдален Колев Славчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Мирослав Кънчев
Мирослав Асенов Кънчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Павлин Нунев
Павлин Стоянов Нунев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Силвия Панайотова
Силвия Петкова Панайотова

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Красимира Пенева
Красимира Йорданова Пенева

Общински съветник

БСП за България

Емилия Пантилеева
Емилия Христова Пантилеева

Общински съветник

БСП за България

Милен Лазаров
Милен Иванов Лазаров

Общински съветник

БСП за България

Айлян Карамехмедова
Айлян Раифова Карамехмедова

Общински съветник

ДПС

Милен Асенов
Милен Петров Асенов

Общински съветник

ДПС