Общински съвет

Състав

Мариан Антонов
Мариан Петров Антонов

Председател ОС

ПП ГЕРБ

Виктор Йорданов
Виктор Маргаритов Йорданов

Зам. председател

ПП ГЕРБ

Васил Кърчев
Васил Димитров Кърчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Владимир Карадемирев
Владимир Иванов Карадемирев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Димитър Ангелов Върбанов

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Иванка Маринова
Иванка Стефанова Маринова

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Мирослав Кънчев
Мирослав Асенов Кънчев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Павлин Нунев
Павлин Стоянов Нунев

Общински съветник

ПП ГЕРБ

Силвия Панайотова
Силвия Петкова Панайотова

Общински съветник

ПП ГЕРБ