Новини

Съобщения

поради годишното приключване на обслужващата банка на 28.12. 2023 г. (четвъртък) плащането на местни данъци и такси (МДТ) ще се извършва до 15.00 часа на касата в Център за административно обслужване с адрес гр.Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3.

Пълна информация
Съобщения

за изработен и внесен Подробен устройствен план. Възложител: Павел Петков Узунангелов.

Пълна информация
Общинска програма за Коледните празници

в гр. Бяла през месец Декември 2023 г.

Пълна информация
Годишен отчет

за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Пълна информация
Обявление № 10-11-221

относно разрешено изработване на ПУП. Възложители: Богдана Тодорова Узунангелова, Георги Иванов Кючуков, Петко Симеонов Узунангелов, Стефка Иванова Кючукова

Пълна информация