Новини

Обява

Обява

Пълна информация
Заповед РД 11-88 от 14.03.2020 г.

Заповед РД 11-88 от 14.03.2020 г.

Пълна информация
Съобщение

Съобщение

Пълна информация
За сведение

За сведение

Пълна информация
Заповед № РД 11-77

Заповед № РД 11-77

Пълна информация
Съобщение

Съобщение

Пълна информация
Обява за подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“

Обява за подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0050 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на територията на Община Бяла, Област Русе“

Пълна информация
Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2020 година на Община Бяла

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджет 2020 година на Община Бяла

Пълна информация