Новини

Съобщение

Пръскане срещу комари на открити площи в урбанизираната територия на гр.Бяла и кв.гара Бяла 

Пълна информация
Съобщение

Мерки против разпространението на COVID-19

Пълна информация
Покана

За участие в публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2019 г.

Пълна информация
Прессъобщение

Проект: Патронажна грижа в Община Бяла

Пълна информация
Съобщение

Открита процедура за определяне на 14 броя съдебни заседатели с мандат 2021г. – 2024г. за Районен съд – Бяла

Пълна информация
Съобщение на Община Бяла

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери в гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе

Пълна информация
Съобщение

Честване на 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на земеделска и горска техника

Пълна информация