Новини

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 06.10.2023 г.

Съобщения по чл. 32 ДОПК от 06.10.2023 г.

Пълна информация
Заповеди за одобрени споразумения 2023/2024 г.

и констативен протокол за обявяването им

Пълна информация
Съобщение

на основание чл.1246, ал.2 от ЗУТ за одобрено задание и разрешаване изработването на Подробен устройствен план. Възложител Павел Петков Узунангелов. 

Пълна информация
Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ разрешено е изработване на Подробен устройствен план. Възложител: Симона Ясенова Стефанова, Ивелин Ангелов Иванов и Емял Юсеинова Бейтулова.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

Пълна информация
Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК от 28.08.2022 г.

Пълна информация
Протокол

от проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд - Русе

Пълна информация
Доклад

на Временната комисия по открита процедура за определяне съдебни заседатели за Окръжен съд Русе от Района на Общинси съвет Бяла

Пълна информация