Новини

Съобщение

Относно по чл.62а, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.46 и чл.52 от Закона за водите за публично обявяване съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане

Пълна информация
Съобщение

за публикувана обява в Държавен вестник бр.58/09.07.2024 г., в неофициален раздел, стр.60, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен ПУП. Възложител: „ПРОДЖЕКТ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД. 

Пълна информация
Лятна празнична програма

месец юли 2024

Пълна информация
Конкурс "Мис Бяла 2024"

На лятната сцена на градския басейн

Пълна информация
Бяла отбелязва 147 години от освобождението си

изложба в Исторически музей -гр. Бяла

Пълна информация
"Системи за рециклиране на биоразградими отпадъци"

Ученици от X и XI клас на Средно училище "Панайот Волов" - Бяла като настоящи стажанти в Общинска администрация, се включиха в презентация и дискусия на тема "Системи за рециклиране на биоразградими отпадъци".

Пълна информация
Среща с шампионите от СК "Минотавър"

Състезателите получиха карти за безплатен достъп до градския басейн

Пълна информация
АНКЕТА

Анкета - част от социологическо проучване по процедура №BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, финансирана по Програма „Околна сре

Пълна информация