Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла

 

На 02 май в НЧ „Трудолюбие 1884“ гр. Бяла се проведе Тържествено заседание на Общински съвет – Бяла. Сесията беше открита от г-н Мариан Антонов, председател на Общински съвет - Бяла, с кворум 15 общински съветници. На внесеното от г-н Димитър Славов Предложение по повод Празника на град Бяла 6 май за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Бяла” на г-н Пламен Нунев, за изключителен принос и заслуги за развитието на град Бяла и общината в областта на обществено-икономическия, стопанския, социалния, спортния и културния живот, общинските съветници от всички политически партии от състава на Общинския съвет единодушно гласуваха „ЗА“. Званието е придружено с Удостоверение и „Почетен знак на Община Бяла“, които бяха връчени от г-н Славов. В изключително емоционално обръщение, г-н Нунев благодари за привилегията да бъде почетен гражданин на родния си град. С голямо вълнение той сподели: „ Бяла е кауза за мен и аз оставам верен на Бяла“. Церемонията продължи с връчване на „Почетен знак на Община Бяла“ и Грамота на г-н Пенчо Михнев за особен принос в развитието и просперитета на гр. Бяла за утвърждаване нейното име и авторитет. Г-н Михнев е с респектираща научна и преподавателска кариера в областта на математиката и информационните технологии. Той изрази благодарност за тази висока оценка и напомни, че „трябва да си държим на родния град и да се държим заедно като беленчани независимо къде се намираме“. Кметът връчи „Почетен знак на Община Бяла“ и Грамота и на г-жа Лили Ганчева за особен принос в развитието и просперитета на гр. Бяла за утвърждаване нейното име и авторитет. Г-жа Ганчева е изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ и активно работи за трансграничното сътрудничество между България и Румъния. В резултат на установеното партньорство Община Бяла е побратимена с няколко румънски общини и са налице редица реализирани проекти (в т.ч. ДВХ „Флора“, закупуване на модерна техника, ремонт на улици и др.). Г-жа Ганчева искрено благодари за оказаната ѝ чест и подчерта „Страшно много ми харесва какво се случва в Бяла“. За финал г-н Славов удостои с „Почетен знак на Община Бяла“ и Грамота – за особен принос в развитието и просперитета на гр. Бяла за утвърждаване нейното име и авторитет, една от най-безапелационните фигури в града ни – г-н Димитър Димитров, управител на МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД. Неговата всеотдайност утвърди беленската болница като медицинско заведение обслужващо 7 общини с важно междуобластно значение в националната здравна карта. Г-н Димитров прие оказаната чест с обещанието: „Благодаря за доверието и голямата оценка! Това ще ме накара с двойно по-голяма енергия да се грижа за беленчани и за всички, които имат нужда от здравна помощ“. На всички отличени бе връчена и икона с изображението на „Св. Георги Победоносец“. Тази тържествена сесия е част от поредицата на значимите събития за общината през 2024г. Следват откриването на реставрирания мост на Колю Фичето и честването на 100-годишнината на беленската църква „Св. Георги“.