Съобщение

       ОБЩИНА БЯЛА, област Русе уведомява  учениците и техните родители, че със Заповед на Кмета на Община Бяла 02 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за училищата и детските градини на територията на общината. 
18.04.2024 г.