Обява

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс завойници от Военните формирования от Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

     1. Със заповед № РД-83/06.02.2024г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура за обявяване на 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности  за войници във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

      -За в.ф. 32040-Крумово-13 длъжности;      

      -За в.ф. 26450-София-6 длъжности;

      -За в.ф. 54270- Пловдив-2 длъжности;       

      -За в.ф. 44510-София-4 длъжности;

      -За в.ф. 28540- Труд-1длъжност;               

      -За в.ф. 38550-Локвата-1 длъжност;

      -За в.ф. 34820- Батак-3 длъжности;

      -За в.ф. 26030-Безмер-19 длъжности;

      -За в.ф.36160-Ст.Загора-5длъжности;

      -За в.ф. 52090-Д.Митрополия-6 длъжности;

      -За в.ф. 26810-Поповица- 9 длъжност;

      -За в.ф. 26600-Батово-3 длъжности;

      - За в.ф. 34630-Божурище-15 длъжности;

      -За в.ф. 28770-Балчик-10 длъжности;

      -За в.ф. 54320-Божурище -7 длъжност;

      -За в.ф. 26450-Кичево-1 длъжност;

      -За в.ф. 24980-Божурище -9 длъжности;

      -За в.ф. 36780-Шабла-3 длъжности;

      -За в.ф. 32610-Банкя-17 длъжности;

      -За в.ф. 26720-Черноморец-4 длъжности;

      -За в.ф. 34420-Костинброд-10 длъжности;

      -За в.ф. 42130-Боровец-2 длъжности;

      -За в.ф. 42520-Щръклево-3 длъжности;

      -За в.ф. 24900-София-3 длъжности.

    2. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания: Да са пълнолетни български граждани, да имат средно или по-високо образование,  да не са по възрастни от 40 години, към датата на приемане на военна служба, да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да нямат друго гражданство

    3. Срок за подаване на документите-22.03.2024

За контакт и информация за конкурса:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

          - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината, телефон: 0889756330

Линк към обявата: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/vvs-09.02.24.pdf

 

06.02.2024 10:30