Обява

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г., във формирования на Сухопътните войски.

Със заповед № 3РД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

 

- в гарнизон Стара Загора - 20 бр.;

- в гарнизон Ямбол - 22 бр.;

- в гарнизон Хасково - 15 бр.;

- във в. ф. 34750 – Карлово - 50 бр.;

- във в. ф. 56040 – Благоевград - 26 бр.;

- във в. ф. 54990 – Враца - 33 бр.;

- в гарнизон Плевен - 35 бр.;

- във в. ф. 54060 – Шумен - 10 бр.;

- в гарнизон Сливен - 20 бр.;

- във в. ф. 32420 – Русе - 2 бр.;

- в гарнизон Пловдив - 54 бр.;

- в гарнизон Асеновград - 23 бр.;

- в гарнизон Белене - 18 бр.;

- във в. ф. 28330 – Смолян - 18 бр.;

- във в. ф. 24620 – Свобода - 22 бр.;

- във в.ф. 22790 – Г.Оряховица - 10 бр.;

- във в. ф. 28610 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 57250 – София - 5 бр.;

- във в. ф. 42600 – Мусачево - 5 бр.

 

 

Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи -04.08.2023г.

За информация:

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;

- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

                              - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Офис за военен отчет в общината – 0889756330

 

02.08.2023 04:50