ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за очаквани високи температури 

 

Община Бяла информира  местното население, земеделските стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях, пътуващите по републиканската и общинска пътни мрежи за екстремен пожарен риск вследствие на очакваните високи температури 35-40 градуса през месец юли 2023 г.

При засилено  внимание да се извършват дейностите за почистване на пасища, ливади, горски територии, дворове в населените места, да не се изхвърлят незагасени цигари и други лесно запалими изделия, както и приготвяне на зимнина с използването на открит огън.

При възникване на пожар, незабавно да се уведомят компетентните органи с точен адрес на тел.112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му.