Съобщение

Община Бяла уведомява населението, че предстои обработка срещу комари с наземна техника. Третирането срещу комари ще се проведе на територията на гр. Бяла. Дезинсекцията е предвидено да се проведе на 11.07.2023 г. между 20:00 ч. – 23:30 ч.

 

Обработките ще се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, гр. Русе с препарати:

 

Вектобак 12 АС

 

Цитрол 10/4 УЛВ

 

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващ подходящ ден.

Препаратът, с който ще се извършва третирането е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Петър Захариев - тел.  0817/723 86, вътр.208.