Съобщение

 

 

Областна дирекция по безопасност на храните Русе уведомява, че за периода 14-15.06.2023 г. в посеви от люцерна в землищата на с. Стамболово и Борисово. общ. Сливо ПОЛе и с. Щръклево, общ. Иваново е установен засилен летеж от второ поколение на ливадна пеперуда (Loxostege sticticalis) по люцерна.

Летежът е констатиран чрез извьршено наблюдение от инспектори по растителна защита към ОДБХ Русе,

През 2022 г. след масово намножаване на неприятеля в края на месец юли, през месец август и септември, инспектори по растителна защита към областните дирекции по безопасност на храните наблюдаваха летеж на вырастното от трето поколение на ливадната пеперуда, но яйцеснасяне не беше установено. Мётодите за наблюдение на ливаднага пеперуда са описани в „Ръководство за прилаганс на мерки за контрол на трето поколение на ливадната пеперуда (Loxostege sticticalis) на територията на Република България". Ръководството е утвърдено със Заповед № РД 1 - 1855/12.08.2022 г., изпьлнителният директор на БАБАХ.

За целта е необходимо да се осыцествява непрекъснат обмен на информация по отношение появата, разпространението, плътността, степен на нападение на ливадната пеперуда между инспекторше по растителна защита и земеделските стопани.

Необходимо е да се заостри вниманието на стопаните, с цел да предприемат необходимите мерки.