Съобщение


 

                   Общинска администрация Бяла уведомява жителите на гр. Бяла, че предстои обработките на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства)  с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Обработките, които се извършват от специалисти на фирма „Санси” ООД, ще се състоят на 16.06.2022 г. в сутрешните  часове на деня (06:00ч – 11:00ч.) при благоприятни метеорологични условия. При неблагоприятни метеорологични условия третирането ще се отложи за следващия подходящ ден.

                Обработката ще се извърши с препарат “АЙКЪН 10 КС”. Препаратът, с който ще се извършва третирането е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

За организиране и провеждане на пръскането отговаря Петър Захариев - тел.  0817/723 86, вътр.208.