Обява

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД- 364/22.03.2023 г., са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

-  да не са по-възрастни от 40 години; 

-  да са годни за военна служба; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 

-  да нямат друго гражданство; 

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; 

-  да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната; 

-  да са психологично пригодни. 

 

3. Съгласно заповед № ОХ-665/12.07.2022 година на министъра на отбраната, размерът на основното месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219 лева. 

 

Срок за подаване на документи - до 21.04.2023 г. включително.

 

За информация: 

- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

- Офис за военен отчет в общината – 088 9756330

 

Интернет сайтове: 

- на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg


 

Линк към обявата:

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa_klp-29.03.23.pdf

 

 

07.04.2023 15:35