Публична дискусия относно планирането на социалните услуги

Дата на публикуване: 06.03.2023 г.

 

            В изпълнение на чл. 42, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ), Общинска администрация - Бяла организира публична дискусия относно изготвения Анализ на потребностите от социални услуги и проект на Предложение на Община Бяла за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

            Публичната дискусия ще се проведе на 13.03.2022 г. (понеделник) от 13:30 ч. в заседателната зала на Община Бяла, намираща се на адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл. „Екзарх Йосиф I № 1.

            Документите за обсъждане са публикувани на електронен адрес https://byala.bg/bg/1676935414.html.

            Анализът и Предложението представят данни за капацитета и възможностите, които предоставят действащите социални услуги, предложения за нови услуги или изменения в настоящите и пр.

            Освен по време на публичната дискусия заинтересованите лица могат да подават мнения и предложения в писмен вид по изложените документи на електронна поща byala.rs@byala.bg, спазвайки постановения срок за обсъждането по чл. 42, ал. 2 от НПСУ.