Покана

  

ПОКАНА

Община Бяла има удоволствието да Ви покани на встъпителна  пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по 

 

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-6.002-0013-C01  

„КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА МОСТА НА КОЛЮ  ФИЧЕТО В ОБЩИНА БЯЛА“

 

Събитията ще се проведат на 24.02.2023 г. 

 

Адрес: гр. Бяла, обл. Русе, Беленски мост от 11:00 часа

 

Адрес: гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Трайчо Костов“ № 1 от 12:00

 

Регистрация за пресконференцията от 11:30 часа

 


Изтегли тук