ИЗБОРИ ЗА ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 02 АПРИЛ 2023 г.

Съобщения

 

Обучения СИК

Образци на СИК протокол с възможност за проверка и контрол 

Методически указания за СИК

Заповеди

Избирателни списъци

 

 

Консултации

 

 

Разяснителна кампания

За избирателите